Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan ya da alacak olan şirketler;
Batman Üniversitesi öğrencilerine staj yapma veya çalışma imkânı sağlayan fırsatlar sunabilmektedir.
Ayrıca Batman Üniversitesi öğrencilerinin; Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde düzenlenecek seminer, eğitim, konferans vb. etkinliklerden yararlanabilme olanakları bulunmaktadır.
Sunulacak bu olanaklar ile öğrenciler hem çeşitli konularda bilgi edinebilecekler hem de bölgede bulunan şirketlerin ve/veya bölge ile yakın iletişimdeki diğer şirket yetkilileri ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunabileceklerdir.
Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin hedeflerinden biri de öğrencilerin geleceklerini yönlendirmelerini sağlamak, edinecekleri tecrübe ve bilgi birikimiyle Türkiye’nin teknoloji üreten genç, dinamik ve girişimci şirketlerini kurmalarına ortam hazırlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda öğrenciler tarafından kurulacak girişimci (Kuluçka Firma) AR-GE şirketleri de kabul edilebilmektedir (bölge içerisinde yer alacak kuluçka firma sayısının toplam firma sayısına oranı %10’dur). Kuluçka Firması olarak başvuracak öğrencilerden başvuru ücreti alınmamaktadır.