HEDEFLERİMİZ

Türkiye’nin ARGE potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak
Üniversitedeki Akademik Personellerin yapmış oldukları Bilimsel Çalışmaların Ticarileşmesine katkı sağlamak
Ünivesite-sanayi işbirliğini sağlamak
Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak
Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek
Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak
Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak.