Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Batman Üniversitesinin bölgesinde lider ve çalışmalarıyla adından söz ettiren bir üniversite olması için görüşmelerine hız kesmeden devam eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, 9 Haziran 2021 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Teknokent AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M. Umur Tosun ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü M. Bilal Macit’i ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyaretlerde üniversite-sanayi iş birliğine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Programlar

  • Girişimcilik
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği
  • Firmalararası İşbirliği ve Kümeler
  • Ticarileşme

TEŞVİKLER

TEKNOKENT TEŞVİKLERİ NELER?

Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan; Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve her türlü vergiden müstesnadır. Ayrıca, Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

KDV Muafiyeti

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31/12/2028 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Personel Ücretlerindeki Muafiyetler

Bölgede çalışan; Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve her türlü vergiden müstesnadır.

Bölge Dışı Çalışma İzni

4691 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca girişimci/şirketlere Bölgede yürütülen proje kapsamında belirli bir oranda Bölge dışında da çalışma kolaylığı sağlanmaktadır. Bu amaçla Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

Öğretim Elemanlarına Sağlanan Destekler

Kanun kapsamında üniversite öğretim elemanları kurumlarından gerekli izinleri alarak; Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki firmalarda sürekli veya yarı zamanlı olarak Ar-Ge faaliyeti yürütebilirler. Ayrıca Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla Bölgede şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler. Öğretim elemanlarının bölgede elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermayelerinin kapsamı dışında tutulur.