Misyonumuz;Teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap eden, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmak, bu ortamda yer alan akademisyenlere, girişimcilere, şirketlere ve çalışanlarına uluslararası rekabet imkânı sağlayacak kalitede profesyonel teknokent hizmetleri sunmak ve girişimciliği teşvik ederek yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin yeniliğe dayalı olarak büyümesini sağlamaktır..
Vizyonumuz;Bilimsel çalışmaların uygulamaya aktarılması, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüşmesi için gerekli ortamı sağlayan, araştırma, geliştirme ve yenilik aktivitelerinin odak merkezi olan, Batman Üniversitesi ile sanayi işbirliklerini sağlayan, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayan bir teknokent olmak.
Değerler;
Hizmet odaklı
Saygın
Büyümeye açık
Güçlü bağlar kuran
Teknolojiyi izleyen
Girişimci
İşbirlikçi Yenilikçi
Sinerji yaratan
Görünür üst yönetim
Stratejik düşünen